บุคลากร


กภ.จักรี บุญเสริม 

หัวหน้างานกายภาพบำบัด

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.5770

ความสนใจ: การควบคุมการเคลื่อนไหว (Motor control), เทคนิคการรักษาด้วยมือ (Manual Therapy)และชีวกลศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ (Applied biomechanics)


กภ.จิราพร สายจันดา 

นักกายภาพบำบัด 

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.13133

ความสนใจ: อาการปวดหลัง และกลุ่มอาการทางกระดูกสันหลัง (Spinal column PT), ออฟฟิศ ซินโดรม, นิ้วล๊อค (Trigger finger) และการคลายเนื้อเยื่อเพื่อกระตุ้นการนอนหลับ (Sleep therapy)


 กภ.ฌานวิศว์ สุวรรณรัตน์

นักกายภาพบำบัด

ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดเลขที่ ก.12748

ความสนใจ: ออฟฟิศ ซินโดรม, ปวดเท้า, ปวดเข่า และการฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก(Hemiparesis)
Powered by MakeWebEasy.com