ฌานวิศว์ สุวรรณรัตน์

นักกายภาพบำบัดที่ให้ความสoใจในด้านโรคอาการปวด ตึง ขัด ในกลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม  (Office syndrome) เป็นพิเศษ โดยมีประสบการณ์ในการรักษาผู้ป่วยที่มีปัญหาทางออฟฟิศ ซินโดรมมากมาย และได้พัฒนาเทคนิคการรักษาโดยใช้การรักษาด้วยมือ (Manual Therapy) ร่วมกับการใช้เครื่องมือทางกายภาพบำบัด ได้แก่ เครื่องอัลตร้าซาวด์เพื่อการบำบัดรักษา (Therapeutic ultrasound machine) จนเกิดผลการรักษาต่อผู้ป่วยเป็นที่น่าพึงพอใจ

การศึกษา: พ.ศ. 2562   วท.บ.กายภาพบำบัด  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เลขที่ใบประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัด: ก.12748

หน้าที่ปัจจุบัน: นักกายภาพบำบัดประจำสมพรคลินิก สาขาระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ และสาขาระบบประสาท

ความสนใจพิเศษ:

 -การบำบัดในกลุ่มอาการออฟฟิศ ซินโดรม

 -การรักษาอาการปวดเท้า

 -การฟื้นฟูอัมพาตครึ่งซีก


ประวัติการอบรม:

 

 


คลินิกพิเศษที่อยู่ในการดูแล

คลินิกบำบัดรักษาออฟฟิศ ซินโดรม (Office Syndrome Therapy Clinic): OSTC

คลินิกฟื้นฟูผู้ป่วยอัมพาตครึ่งซีก (Stroke Rehabilitation Clinic): SRC

คลินิกสุขภาพเท้า (Foot Health Clinic): FHC

คลินิกเพื่อเข่าเสื่อม (Knee Osteorthritis Clinic): KOC

คลินิกเพื่อบำบัดกลุ่มอาการปวดกล้ามเนื้อ (Trigger Point Myo-Therapy): TPMT 

         

          ปรึกษาและจองคิว กภ.ฌานวิศว์

Powered by MakeWebEasy.com